Chuyên gia trẻ

NTFB YP Logo E1501790699681

Tham gia YP của NTFB để kết nối với các chuyên gia trẻ khác, những người có đam mê chống lại nạn đói trong cộng đồng của chúng tôi. Nhóm này tình nguyện dành thời gian của họ để nâng cao nhận thức và tài trợ cho Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web North Texas Young Professionals.