Translation test

MỘT ngân hàng thực phẩm là một tổ chức phi lợi nhuận dự trữ một cách an toàn hàng triệu pound thực phẩm sẽ sớm được chuyển đến các chương trình thực phẩm địa phương, chẳng hạn như kho thực phẩm. Thực phẩm được dự trữ bởi các ngân hàng thực phẩm được quyên góp từ những người hàng xóm địa phương, các nhà bán lẻ, cửa hàng tạp hóa và nhà hàng.

MỘT tủ đựng thức ăn là một trung tâm phân phối, nơi các gia đình đói có thể nhận được thực phẩm. Được cung cấp thực phẩm từ ngân hàng thực phẩm, tủ đựng thức ăn nuôi sống hàng trăm người mỗi tuần! Bởi vì mỗi cộng đồng đều khác nhau, có nhiều loại phòng đựng thức ăn khác nhau.