Các giải pháp sáng tạo và hiệu quả cho nạn đói

Khi bạn hỗ trợ Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas, bạn đang giúp cung cấp các bữa ăn bổ dưỡng cho trẻ em, người già và gia đình đang đói trong cộng đồng của bạn. Truy cập các trang dưới đây để tìm hiểu thêm.

Đói trẻ em

Together, we can feed the 1 in every 6 kids in North Texas who are food insecure.

Tìm hiểu thêm about Đói trẻ em

Dịch vụ dinh dưỡng

Nhóm Dịch vụ Dinh dưỡng của NTFB cung cấp khả năng tiếp cận thực phẩm lành mạnh đồng thời giáo dục mọi người trong cộng đồng của chúng tôi về cách ăn uống hợp lý với ngân sách.

Tìm hiểu thêm about Dịch vụ dinh dưỡng

Sẵn sàng tiếp tục giúp đỡ trẻ em và gia đình
bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các bữa ăn dinh dưỡng? Bấm vào đây.