Huyền thoại SNAP

10 lầm tưởng về SNAP

Sự thật: Chương trình SNAP là một chương trình hỗ trợ dinh dưỡng nhằm thay đổi cuộc sống và giúp đỡ cộng đồng. Nó giúp những người có thu nhập thấp mua thực phẩm bổ dưỡng. Nó không phải là phúc lợi.