Người cao niên và LSNG

1 trong 2 người cao niên được phục vụ bởi NTFB phải lựa chọn giữa việc mua hàng tạp hóa và đi khám. Với những lo ngại về sức khỏe liên quan đến tuổi tác, các vấn đề về di chuyển và sự suy giảm của nhà ở giá rẻ cho người cao niên, thường nhiều người hàng xóm lớn tuổi trong cộng đồng của chúng ta phải đưa ra những quyết định khó khăn.

Trong năm tài chính 20 NTFB đã cung cấp cho những người già đói được tiếp cận với khoảng 19 triệu bữa ăn bổ dưỡng.

Ảnh: Hipolita, với một hộp thức ăn cô nhận được để giúp kiểm soát bệnh tiểu đường của mình.