Đủ điều kiện cho CSFP (PAN)

Sherman is a people person, and he doesn't even need to say anything to make that obvious. His big, warm smile is magnetic. His sneaky giggle is infectious. So, it's no surprise that Sherman is a retired school bus driver.But despite a career dedicated to being an important part of kids' lives, Sherman has had trouble affording an important part of his life: food. That's because his low fixed income often isn't enough for him and his wife to afford the food they need. And on top of that, the couple lives 13 miles from the nearest town, so it's not easy for them to get food.To help make ends meet, they visit a food pantry that receives food from the Food Bank of Northeast Louisiana, a member of the Feeding America network.'We'd be hungry if it wasn't for this food,' Sherman said. 'We appreciate it very much.'

Ai đủ điều kiện nhận CSFP (PAN)?

  • Phải từ 60 tuổi trở lên
  • Phải là cư dân của một trong 13 hạt mà NTFB phục vụ: các hạt Dallas, Collin, Denton, Ellis, Hunt, Kaufman, Fannin, Delta, Hopkins, Lamar, Grayson, Rockwall và Navarro
  • Phải đáp ứng các hướng dẫn về thu nhập của chính phủ *

* Vui lòng liên hệ với văn phòng Nhóm CSFP (PAN) để xem bạn có đủ điều kiện thu nhập theo số (214) 367-3123 hoặc csfpteam@ntfb.org.

Làm cách nào để đăng ký?

Những người quan tâm đến việc đăng ký phải truy cập một trong những địa điểm phân phối với thông tin sau:

  • Giấy tờ tùy thân có ảnh (Giấy tờ tùy thân do Nhà nước cấp, Giấy phép lái xe hoặc Giấy khai sinh)
  • Do các yêu cầu về thu nhập, người nộp đơn phải biết tổng thu nhập hàng tháng của họ (Nếu người nộp đơn nhận ra nhiều thành viên trong gia đình, phải biết tất cả tổng thu nhập cộng lại)