Dự án Kernel

Hoàn hảo cho những cá nhân đa năng thích các công việc hành chính

  • Làm việc với nhân viên trong toàn bộ NTFB
  • Hỗ trợ các nhiệm vụ văn thư và các sự kiện đặc biệt
  • Sử dụng công nghệ và đáp ứng thời hạn

Chia sẻ: