Chính sách bảo mật

Trên khắp các trang Web của chúng tôi, chúng tôi cung cấp các liên kết đến các máy chủ khác có thể chứa thông tin mà độc giả của chúng tôi quan tâm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát các tổ chức, quan điểm hoặc tính chính xác của thông tin có trên các máy chủ khác.

Việc tạo một liên kết văn bản từ trang Web của bạn đến trang của chúng tôi không cần sự cho phép. Nếu bạn có một liên kết mà bạn muốn chúng tôi xem xét thêm vào trang Web của chúng tôi, vui lòng gửi email đến info@ntfb.org với chủ đề “Yêu cầu liên kết”.