Tài nguyên Đối tác

Tài liệu hữu ích

USDA & TDA

Cập nhật thông tin đại lý

Vị trí Bullseye

NTFB sử dụng Bullseye Locations để hiển thị thông tin đại lý của chúng tôi trên trang web của chúng tôi. Điều này sẽ cho phép khách hàng của chúng tôi có thể tìm kiếm trong danh sách đại lý của chúng tôi theo vị trí và các loại hỗ trợ được cung cấp, đồng thời dễ dàng xem giờ làm việc, thông tin liên hệ, yêu cầu đăng ký và các thông tin khác của bạn. Thông tin của bạn sẽ được công bố rộng rãi ở đây.

QUAN TRỌNG:
Tất cả các cơ quan đối tác của LSNG phải đăng nhập để cập nhật và cung cấp thông tin chi tiết cho tổ chức của họ. Việc không hoàn thành các cập nhật này có thể dẫn đến việc tài khoản đặt hàng của đại lý của bạn bị tạm dừng. 

Người liên hệ chính từ mỗi đại lý sẽ nhận được email từ NTFB với thông tin tên người dùng và mật khẩu đại lý của bạn *. Nếu bạn đã kiểm tra với các thành viên khác trong nhóm của mình và không ai ở đại lý của bạn nhận được tên người dùng và mật khẩu này, vui lòng liên hệ parteam@ntfb.org. Khi bạn đã truy xuất thông tin đăng nhập của mình, hãy nhấp vào đây để xem hướng dẫn về cách cập nhật trong Hệ thống Bullseye.

* Nếu tổ chức của bạn có nhiều địa điểm, bạn có thể đã nhận được hướng dẫn riêng về cách hoàn thành cập nhật của mình. Nếu đúng như vậy, vui lòng làm theo các hướng dẫn đó.

Hãy cẩn thận đảm bảo rằng bạn đã làm theo hướng dẫn cập nhật và đã cung cấp tất cả thông tin có thể áp dụng cho đại lý của bạn. Điều này bao gồm tab / phần danh mục, liệt kê các chương trình mà đại lý của bạn cung cấp và sẽ rất quan trọng trong việc giúp khách hàng tìm thấy tài nguyên của đại lý của bạn.

Câu hỏi thường gặp về Đại lý đối tác