Các chương trình của chúng tôi

Last year, the North Texas Food Bank provided access to 136.9 million meals to those in need in our 13-county service area through a variety of dedicated programs.

Mỗi chương trình đưa ra một giải pháp duy nhất để theo đuổi liên tục nhằm thu hẹp khoảng cách thiếu đói ở Bắc Texas.