Lịch trình của Mobile Pantry

Tòa thị chính Ladonia

Tháng Bảy 5 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng
Xem chi tiết sự kiện

Iglesia Cristiana Amiel

Tháng Bảy 5 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng
Xem chi tiết sự kiện

Trung tâm Hồi giáo Irving

Tháng Bảy 8 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng
Xem chi tiết sự kiện

Lighthouse

Tháng Bảy 8 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng
Xem chi tiết sự kiện

Renovacion Iglesia Del Nazareno

Tháng Bảy 9 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều
Xem chi tiết sự kiện

Không cần đăng ký nhận Mobile Pantry, ai đến trước được phục vụ trước. Bạn phải có phương tiện để đón trừ khi có quy định khác.

Những người tham gia Mobile Pantry được yêu cầu cung cấp tên, chia sẻ quy mô gia đình của họ và cung cấp mã zip nơi gia đình họ cư trú để nhận thực phẩm. Không cần bằng chứng.

Không thể tìm thấy một phòng đựng thức ăn di động gần bạn? Tìm đại lý đối tác có thể phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.