Kernel Pantry Di động

Dành cho những cá nhân hướng ngoại, những người thích huấn luyện một đội trong một môi trường có nhịp độ nhanh.

  • Hỗ trợ quản lý phân phối thực phẩm
  • Cung cấp trải nghiệm tuyệt vời cho các tình nguyện viên mà bạn dẫn dắt
  • Thiết lập và dọn dẹp sự kiện

* Bạn nên tham gia ít nhất một Mobile Pantry cơ hội tình nguyện trước khi nộp đơn.

Chia sẻ: