Hunger Bugs Me!

Một cuốn sách dành cho trẻ em do Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas trình bày.

Ladybug Holding Sign

Về Hunger Bugs Me!

Tham gia cùng Lady Bug và những người bạn của cô ấy trong câu chuyện hấp dẫn về tình bạn và lòng trắc ẩn này.

Nhóm Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas tự hào ra mắt cuốn sách này với nỗ lực tạo ra một cuộc trò chuyện về vấn đề đói kém; giúp trẻ dễ dàng hiểu được vấn đề phức tạp này. Sau khi đọc Hunger Bugs Me! trẻ em sẽ hiểu rõ hơn cách chúng có thể là một phần của giải pháp. Kiểm tra các tài nguyên có thể tải xuống và là một phần của cuộc trò chuyện bằng cách sử dụng #HungerBugsMe.