Đối tác HUB

IMG 9533

Trở thành Đối tác phân phối lại (HUB)

NTFB hợp tác với hai tổ chức địa phương đóng vai trò là Trung tâm NTFB: Dịch vụ cộng đồng Ngã tư và Tiếp cận cộng đồng cuộc sống chia sẻ. Các Trung tâm của chúng tôi được chứng nhận để phân phối lại thực phẩm LSNG cho các tổ chức nhỏ hơn, được gọi là Đối tác phân phối cộng đồng, để họ có thể phân phối lại cho khách hàng / cư dân của họ. Mô hình độc đáo này cho phép các tổ chức nhỏ hơn cung cấp hỗ trợ lương thực chất lượng cao với chi phí thấp nhất có thể đồng thời giúp đáp ứng nhu cầu hỗ trợ lương thực ở các cộng đồng có nhu cầu cao.

Nếu vị trí thực tế của bạn ở những mã zip này và bạn là một phòng đựng thức ăn thì bạn sẽ được phục vụ bởi một trong các tổ chức Phân phối lại của chúng tôi.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Tiếp cận Cộng đồng Cuộc sống Chia sẻ.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Dịch vụ Cộng đồng Ngã tư.