Tổ chức một ổ đĩa thức ăn ảo

Capture

Tổ chức một ổ đĩa thức ăn ảo với công cụ mới của chúng tôi! Tham gia với chúng tôi bằng cách lấp đầy giỏ hàng ảo với các mặt hàng cần thiết nhất của chúng tôi để giúp những người hàng xóm đói khổ của chúng tôi. Đăng ký với tư cách cá nhân hoặc với tư cách là đội trưởng và khuyến khích bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp của bạn tham gia. Cùng nhau, chúng ta có thể làm việc để thu hẹp khoảng cách thiếu đói trên khắp Bắc Texas bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận thực phẩm bổ dưỡng.