Tháng hành động vì nạn đói

Tháng 9 là Tháng hành động vì nạn đói

Tháng 9 hàng năm, Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas hợp tác với Feeding America và mạng lưới ngân hàng thực phẩm rộng khắp trong việc nâng cao nhận thức về vấn đề đói kém. Tháng Hành động Chống Đói kết hợp các cộng đồng đa dạng, mỗi cộng đồng đều có chung cam kết thu hẹp khoảng cách về nạn đói, đồng thời cam kết hành động và hướng tới việc cung cấp nhiều bữa ăn lành mạnh hơn cho những người hàng xóm không đảm bảo thực phẩm. Tại địa phương ở Bắc Texas, có nhiều cách bạn có thể tham gia và giúp đỡ những người hàng xóm đang đói trong chiến dịch kéo dài một tháng này.