Tài trợ cho một sự kiện có chữ ký

Hãy tham gia với NTFB bằng cách tài trợ cho một trong những sự kiện đặc sắc của chúng tôi! Xem lại các sự kiện bên dưới, mức độ và lợi ích của công ty để tìm hiểu thêm về cách tham gia. Để biết thêm thông tin và thiết lập tài trợ của bạn, vui lòng gửi email company@ntfb.org.

Ntfb Telethon Wfaa Main 01[64]

2023

WFAA and NTFB are teaming up again this year to host the 3rd annual Nourish North Texas Telethon presented by HEB! On June 27, 2023 tune in to WFAA between 6am-10:30pm to learn more about the North Texas Food Bank’s programs and impact on the 13 counties we serve. This innovative programming will help meet hunger needs with a goal of providing more than 1.05 million meals for North Texas families.

Interested in being a sponsor? Please email Danielle.dow@ntfb.org