Quỹ do nhà tài trợ tư vấn

BẠN có thể khai thác sức mạnh cho đi của một quỹ do các nhà tài trợ tư vấn

Chúng tôi biết bạn đang tận tâm giúp thu hẹp khoảng cách thiếu đói ở Bắc Texas và đóng góp từ quỹ do các nhà tài trợ tư vấn (DAF) là một cách tuyệt vời để đầu tư vào một tương lai lành mạnh cho các nước láng giềng Bắc Texas của bạn. Nếu bạn có DAF, hãy làm theo các bước bên dưới để đăng nhập vào tài khoản của bạn để đưa ra đề xuất tài trợ của bạn.

Cách thức hoạt động của quỹ do nhà tài trợ tư vấn

Hãy coi DAF như một tài khoản đầu tư từ thiện giúp bạn linh hoạt trong việc đề xuất số tiền và tần suất cấp tiền cho Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas và các tổ chức từ thiện đủ điều kiện khác.

Sự đóng góp của bạn cho các DAF đủ điều kiện (thường được tổ chức tại các tổ chức cộng đồng) được Sở Thuế vụ (IRS) coi như một khoản đóng góp từ thiện tại thời điểm nó được thực hiện. Sau đó, bạn có được sự linh hoạt trong việc tư vấn cho DAF khi nào và tổ chức từ thiện nào bạn muốn tặng quà.

Làm một món quà từ quỹ do nhà tài trợ của bạn tư vấn

Nhấp vào đây để chỉ định một món quà cho Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas từ DAF của bạn

Nhập tổ chức DAF của bạn vào thanh tìm kiếm, sau đó nhấp vào "ĐI"

  1. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của bạn
  2. Nhập số tiền để cung cấp
  3. Nhấn Next để hoàn thành món quà của bạn.

Nếu bạn không thấy tổ chức DAF của mình được liệt kê, hãy liên hệ với Người quản lý quỹ DAF của bạn để gửi quà tặng DAF cho NTFB.

Khi cấp qua quỹ do nhà tài trợ tư vấn, vui lòng sử dụng thông tin sau:

  • Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas, Mã số thuế 75-1785357
  • Địa chỉ nhận thư: 3677 Mapleshade Lane, Plano, TX 75075

Nếu bạn có thắc mắc về việc DAF tặng cho LSNG, vui lòng liên hệ:

Marcus Baker

E-mail: Marcus.Baker@ntfb.org

Điện thoại: 214-572-4100