Câu hỏi thường gặp về khoản đóng góp

Bạn có thể quyên góp tiền bằng cách quyên góp trực tuyến. Điền vào biểu mẫu quyên góp trực tuyến an toàn của chúng tôi.

Gửi séc đến:

Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas
Hộp thư 676204
Dallas, Texas 75267-6204

Hoặc qua điện thoại, gọi 214.330.1396

HTML/CSS module

Fight Hunger

Tình nguyện viên

Làm tình nguyện viên với Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas và tạo ra sự khác biệt.

Tìm hiểu thêm about Tình nguyện viên

Quyên góp đồ ăn

Chúng tôi dựa vào sự đóng góp thực phẩm từ các cá nhân, đối tác cộng đồng và các công ty trong ngành thực phẩm.

Tìm hiểu thêm about Quyên góp đồ ăn

Tham gia vào

Get involved at the North Texas Food Bank by volunteering your time, funds, canned goods, attending events, and advocating for making North Texas a hunger-free community!

Tìm hiểu thêm about Tham gia vào