LIFE Council Logo
NTFB LIFE council cutting an orange ribbon on stage

Sứ mệnh

Với tư cách là những đại sứ gắn bó, chúng tôi sẽ tận dụng các nguồn lực, khả năng lãnh đạo và ảnh hưởng của mình để thu hẹp khoảng cách thiếu đói ở Bắc Texas.

Hàm số

Đầu tư thời gian, giới thiệu, đưa ra ý tưởng và cung cấp thông tin thị trường, có khả năng giúp LSNG nâng cao nhận thức và nguồn vốn. Tư cách thành viên Hội đồng LIFE chỉ là khi được mời.

Đồng Chủ tịch

Larry Lavine, Turtle Creek Restaurants

Teresa Phillips, Strategic Equipment & Supply Corporation

Đồng chủ tịch sáng lập

Ray Hemmig, Retail & Restaurant Growth Capital, LP

Liz Minyard-Lokey, North Texas Food Bank Co-Founder

Tư cách thành viên

Barbara Buzzell, The Buzzell Company

Christina Durovich, community volunteer

Tom Black, Black, Mann & Graham, LLP

Jeanne Clark, community volunteer

Janet Cobb, Cobb Companies

Patrick Esquerre, SUDDENLY GOURMET

 

Đại sứ Kathryn Hall, Hall Wines

Tommy Huffhines, Huff 1 Enterprises

Jim Jordan, Munch Hardt Kopf & Harr, P.C

Wan Kim, Smoothie King

Lucian LaBarba, Ben E. Keith

Paula Lambert, Mozzarella Company

Jay Pack, The Pack Group

Maria Martineau, Medical City Healthcare

Stephan Pyles, Stephan Pyles khái niệm

Frank Roby, Arthur J. Gallagher & Co.

Steve Schenkel, Hill Country Dairy

Jon Wolkenstein, Grant Thornton

Thank you LIFE Council for your leadership of the
Full Plate Society Legacy Luncheon