Tham gia vào

Hãy tham gia vào Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas bằng cách tình nguyện dành thời gian, ngân quỹ, đồ hộp, tham dự các sự kiện và vận động để biến Bắc Texas trở thành một cộng đồng không có nạn đói!

Có 800.000 người ở Bắc Texas đang phải đối mặt với nạn đói. May mắn thay, Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas có thể cung cấp khả năng tiếp cận các bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày. Nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Đây là cách bạn có thể tham gia với chúng tôi: