Man Carrying Box

Tham gia vào

Get involved by volunteering your time, funds, canned goods, attending events, and advocating to make North Texas a hunger-free community!

Tình nguyện viên

Làm tình nguyện viên với Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas và tạo ra sự khác biệt.

Tìm hiểu thêm about Tình nguyện viên

Quyên tặng

Cho dù đó là thực phẩm, tiền bạc hay thời gian, có nhiều cách để cung cấp cho Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas và hỗ trợ cộng đồng của bạn.

Tìm hiểu thêm about Quyên tặng

Quyên góp đồ ăn

Chúng tôi dựa vào sự đóng góp thực phẩm từ các cá nhân, đối tác cộng đồng và các công ty trong ngành thực phẩm.

Tìm hiểu thêm about Quyên góp đồ ăn

Sự kiện và Chiến dịch

Trong suốt năm, có nhiều cách để thể hiện sự ủng hộ của bạn đối với Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas thông qua các sự kiện chữ ký của chúng tôi, quan hệ đối tác cộng đồng và các hoạt động gây quỹ hàng năm khác.

Tìm hiểu thêm about Sự kiện và Chiến dịch