Nước ép dưa hấu tươi

Watermelon Juice in a jar

Phần ăn: 4                                    
Tổng thời gian: 10 phút

  • 1/2 quả dưa hấu cỡ vừa
  • 1 bó bạc hà tươi
  • 1 bó húng quế tươi (tùy chọn)
  • 1 bó húng quế tươi (tùy chọn)
  • 2 quả chanh