Hỗ trợ Thực phẩm Lần đầu

Một người cha đơn thân của hai thanh thiếu niên, Rich bắt đầu gặp khó khăn khi hơn 40 giờ / tuần bình thường tại công việc của anh bị giảm đi sau khi đại dịch bùng phát. Chưa bao giờ sử dụng hỗ trợ thực phẩm trước đây, Rich rất biết ơn khi tìm thấy một trong những Cơ quan đối tác của NTFB ngay gần anh ta. "Chúng tôi đã không còn mọi thứ khi tôi đi và đột nhiên, chúng tôi có thức ăn để ăn, thật là nhẹ nhõm."