Những câu chuyện về niềm hy vọng

Walmart Logo
Sams Logo

Nhờ lòng hảo tâm của nhóm và những người mua sắm tại WalMart và Sams, Mạng lưới Feeding America và Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas đã nhận được hàng triệu suất ăn để hỗ trợ những người hàng xóm đang gặp khó khăn.

Năm nay, nhóm nghiên cứu tại Ngân hàng Thực phẩm muốn làm nổi bật một số câu chuyện thực tế của những người phải đối mặt với nạn đói và sẽ được hưởng lợi từ sự hỗ trợ này. Cảm ơn bạn đã ghé thăm- nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chiến dịch này hoặc để quyên góp, hãy truy cập www.FeedingAmerica.org/Walmart hoặc www.FeedingAmerica.org/SamsClub.