Cách hợp tác với LSNG để phân phối thực phẩm

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một Bắc Texas không còn nạn đói thông qua việc mở rộng quan hệ đối tác cộng đồng.

Đại lý đối tác

NTFB partners with hundreds of local non-profit organizations, like food pantries, soup kitchens, homeless shelters, senior centers, and other organizations throughout our 13-county service area to distribute food to those in need.

Tìm hiểu thêm about Đại lý đối tác

Chương trình thức ăn dành cho thiết bị di động

The North Texas Food Bank’s Mobile Pantry program has a vision to connect every community to a sustainable partnership in which they thrive. The Mobile Pantry program actively works to make this vision a reality in our 13-county service area through two primary tracks, Fresh Route and Progressive Community Growth.

Tìm hiểu thêm about Chương trình thức ăn dành cho thiết bị di động

Phân phối thực phẩm do cộng đồng lưu trữ

Theo lịch trình cho phép, đôi khi NTFB sẽ hợp tác với các đối tác cộng đồng để cung cấp thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng, bao gồm cả sản phẩm tươi sống và đồ đông lạnh, cho một sự kiện do cộng đồng tổ chức một lần.

Tìm hiểu thêm about Phân phối thực phẩm do cộng đồng lưu trữ