Dịch vụ dinh dưỡng

Tập trung vào nhu cầu dinh dưỡng của những người hàng xóm đói khát của chúng ta ở Bắc Texas.

Nhóm dịch vụ dinh dưỡng của chúng tôi làm việc để đảm bảo rằng các chương trình cho ăn của NTFB có tính đến nhu cầu dinh dưỡng của những người hàng xóm đói khát của chúng tôi.

Nghiên cứu cho chúng ta biết rằng các vấn đề sức khỏe và mất an toàn thực phẩm thường đi đôi với nhau. Ngoài việc cung cấp khả năng tiếp cận với các loại thực phẩm bổ dưỡng, NTFB cũng hoạt động để dạy các gia đình, người cao tuổi và trẻ em về cách ăn uống hợp lý với ngân sách và hợp tác với các vườn cộng đồng để tiếp cận nhiều hơn với các sản phẩm tươi được trồng tại địa phương.

Đăng ký Bản tin Vườn và Dinh dưỡng, Muỗng và Muỗng để cập nhật tất cả các tin tức mới nhất từ nhóm Dịch vụ Dinh dưỡng của chúng tôi.