Tìm đồ ăn

Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, hãy sử dụng công cụ tìm đại lý của chúng tôi bên dưới để tìm một cửa hàng thực phẩm gần bạn. Vui lòng gọi 214-330-1396 nếu bạn cần Hỗ trợ SNAP. Quan trọng: Khi bạn tìm thấy một đại lý mà bạn quan tâm, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với họ trước khi đến thăm họ để xác nhận giờ làm việc và các thông tin khác của họ.

Không thể tìm thấy một tủ đựng thức ăn phù hợp với bạn? Xem lịch trình Mobile Pantry của chúng tôi.