55575795 10161582602400582 5140483835019919360 O

Cứu trợ thiên tai

Đáp ứng nhu cầu của những người hàng xóm của chúng tôi sau một thảm họa lớn.

NTFB là một phần của sự hợp tác địa phương được gọi là Lực lượng Đặc nhiệm Chăm sóc Quần chúng, sử dụng sức mạnh của bốn tổ chức riêng biệt - Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, Quân đội Cứu nguy, Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas và Trung tâm Tình nguyện Bắc Texas - để đáp ứng nhu cầu của những người hàng xóm trong khu vực sau một thảm họa lớn.

Tầm nhìn của Lực lượng Đặc nhiệm Chăm sóc Quần chúng là một cộng đồng Bắc Texas được chuẩn bị để đáp ứng một cách hiệu quả và hiệu quả các nhu cầu nhân đạo do một thảm họa lớn - thậm chí là một sự kiện "tình huống xấu nhất" ảnh hưởng đến 250.000 công dân. Nếu một thảm họa lớn ảnh hưởng đến hàng nghìn người trong cộng đồng của chúng ta đình công, bốn tổ chức sẽ hợp lực để giúp đáp ứng nhu cầu. Vai trò duy nhất của NTFB trong quá trình kích hoạt Lực lượng Đặc nhiệm Chăm sóc Quần chúng là cung cấp ngay thực phẩm và đồ uống trong những ngày đầu phản ứng.

Nỗ lực hợp tác được thành lập vào năm 2006 sau hậu quả của các cơn bão Katrina và Rita nhằm tối đa hóa các dịch vụ liên quan đến thảm họa do bốn tổ chức phi lợi nhuận cung cấp.

For more information, visit MassCareTaskForce.org
Follow MCTF for the latest Disaster and Weather Alerts!