Garden

Đói trẻ em

Cứ 5 trẻ em ở Bắc Texas thì có 1 trẻ bị mất an ninh lương thực. Đó là lý do tại sao NTFB tìm kiếm các giải pháp sáng tạo và hiệu quả để nuôi trẻ em đói trong cộng đồng của chúng ta.

Thông qua các Chương trình dành cho Trẻ em, chúng tôi làm việc với các trường học và các chương trình dịch vụ xã hội trong khu vực dịch vụ 13 quận của chúng tôi để phân phối và phục vụ các loại thực phẩm bổ dưỡng cho trẻ em có nhu cầu trong suốt năm học và những tháng hè.

Food 4 Kids Phục vụ tới 11.000 trẻ em đói kinh niên mỗi tuần

The NTFB works with educators to identify chronically hungry students and provide them with a bag full of nutritious, nonperishable, kid-friendly food each Friday afternoon. The Food 4 Kids program operates at more than 250 elementary and middle schools in North Texas, and ensures children have access to food when they’re at home during the weekend.

Qualifying schools that are interested can email ChildPrograms@ntfb.org. To participate, elementary schools must have at least 50% of their students qualifying for free/reduced lunch, and middle schools must have at least 40% qualifying for free/reduced meals.

Kids 2

During the 2022-2023 school year we served nearly 730,000 meals through the Food 4 Kids backpack program. NTFB's Food 4 Kids backpack program helped provide over 730,000 meals during the 2022 - 2023 school year

Ham Pic 1

NTFB School Pantries provided more than 1.8 million nutritious meals across 40 sites during the 2022 - 2023 school year.

Chương trình Pantry của Trường

Cung cấp các mặt hàng không hư hỏng và sản phẩm tươi sống cho học sinh

Through 40 School Pantry sites, NTFB works with campuses to distribute nutritious, non-perishable items plus produce. These operate at elementary, middle and high schools as well as on 15 college campuses, and they serve students, their families and staff. Some pantries operate as drive-through distributions while others have grab-and-go spaces set up inside the school.

Schools interested in participating, can email ChildPrograms@ntfb.org for more information. To participate, primary and secondary schools must have at least 90% of their students qualifying for free/reduced meals

Lập trình mùa hè

About half of NTFB’s school pantries continue operating during the summer, including several college pantries that are open to the greater community. NTFB also works with its partners, including distribution hub Sharing Life, to continue providing access to Food 4 Kids bags during the summer. NTFB continues to stay engaged with Summer Food Service Program providers, and it works to ensure its 500 partner pantries and community organizations are equipped to meet the increased need for food assistance that can occur during the summer months when school meals are not available.

Kids 2

NTFB's Child Hunger programs operate in over 300 schools across our 13-county service area.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với ChildPrograms@ntfb.org