Tổ chức Feeding North Texas

Couple At Mobile Pantry

Trong khi những tiến bộ đã được thực hiện đối với sứ mệnh của chúng tôi là đạt được một Bắc Texas khỏe mạnh, không có nạn đói, chừng nào các nước láng giềng còn phải đối mặt với đói nghèo và khó khăn, thì nạn đói sẽ vẫn là một vấn đề thường xuyên.

Khi nhu cầu hỗ trợ lương thực thay đổi năm này qua năm khác, bây giờ là lúc để thực hiện một khoản đầu tư chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu của các nước láng giềng đang đói khát của chúng ta trong nhiều năm tới.

Thông qua Quỹ Feeding North Texas, Ngân hàng Thực phẩm sẽ củng cố khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp vĩnh viễn khả năng tiếp cận thực phẩm bổ dưỡng.

Thu nhập hàng năm từ Quỹ Feeding North Texas Foundation có thể:

  • Bảo dưỡng đội xe 25 chiếc của chúng tôi
  • Chương trình phòng đựng thức ăn cho trường học của chúng tôi
  • Các chương trình công nghệ giúp duy trì LSNG trong kinh doanh
  • Một triệu bữa ăn, sử dụng tỷ lệ hiện tại của chúng tôi là $1 cung cấp 3 bữa ăn
  • Sự cố không mong muốn

Đầu tư vào tương lai của Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas

Mỗi năm, nhân viên, thành viên hội đồng quản trị và tình nguyện viên của NTFB làm việc siêng năng để gây quỹ cần thiết để hỗ trợ công việc quan trọng của chúng tôi. Thành công của chúng tôi cuối cùng phụ thuộc vào môi trường kinh tế đang thay đổi và bản chất linh hoạt của việc gây quỹ. Với sự phát triển của Quỹ Feeding North Texas, Ngân hàng Thực phẩm sẽ tạo ra một quỹ tài trợ nhằm cung cấp nguồn thu nhập lâu dài, bền vững để bổ sung cho số đô la huy động được hàng năm. Quỹ này sẽ dành ra một cách có mục đích thu nhập từ tiền lãi, một nguồn thu nhập đáng tin cậy hàng năm sẽ cung cấp hỗ trợ vĩnh viễn cho sứ mệnh của chúng tôi.

Lời hứa sẽ nuôi sống những người hàng xóm đói khát của chúng ta mãi mãi

Quỹ tài trợ là một tập hợp các quà tặng bằng tiền được đầu tư vĩnh viễn, và bởi vì tiền gốc không bao giờ được động đến, những món quà này sẽ tiếp tục phát triển và cung cấp thu nhập để tài trợ tốt cho NTFB trong tương lai. Món quà của bạn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho công việc của chúng tôi qua nhiều thế hệ, đảm bảo những người hàng xóm của chúng tôi sẽ được hỗ trợ lương thực khi họ cần nhất. Khi bạn quyên góp cho quỹ này, bạn đang đầu tư vào một di sản để nuôi dưỡng những người hàng xóm đói khổ của chúng ta trong nhiều năm tới.

Để biết thêm thông tin về Feeding North Texas Foundation, hãy tải xuống Tài liệu về tài sản NTFBhoặc liên hệ với Erica Yaeger tại Erica.Yaeger@ntfb.org