Đang tải Sự kiện

Wylie Church of Christ

Tháng Bảy 20, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Wylie Church of Christ is hosting a mobile pantry food distribution Wednesday, July 20, 2022 from 9 am – 11 am.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Bảy 20, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Wylie Church of Christ
901 S Ballard Ave.
Wylie, TX 75098 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google