Đang tải Sự kiện

Wylie Church of Christ 👟

Tháng Năm 11, 2023 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Wylie Church of Christ is hosting a walk-up mobile pantry food distribution Thursday, May 11, 2023, from 9 am – 11 am. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Năm 11, 2023
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Wylie Church of Christ
901 S Ballard Ave.
Wylie, TX 75098 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google