Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Word Aflame

Tháng Mười 29, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Word Aflame Church sẽ tổ chức một buổi phân phát tủ đựng thức ăn di động vào Thứ Sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2021, từ 9 - 11 giờ sáng.

Chi tiết

Ngày tháng:
29 Tháng Mười Một, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Nhà thờ Word Aflame
2405 E Belt Line Road Rd
Carrollton, TX 75006 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google