Đang tải Sự kiện

We Care Outreach @ Trung tâm cộng đồng MLK

Tháng Mười Hai 8, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Trung tâm Cộng đồng We Care Outreach @ MLK sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động từ 9 - 11 giờ sáng Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 8, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

We Care Outreach @ Trung tâm cộng đồng MLK
2922 MLK Jr Blvd
Dallas, TX 76215 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google