Đang tải Sự kiện

Đi bộ lên - Công viên ở Forest-Audelia

Tháng Mười Một 11, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, The Park at Forest-Audelia sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm dành cho phòng đựng thức ăn di động dành cho người đi bộ vào Thứ Năm, ngày 11 tháng 11 năm 2021, từ 9 - 11 giờ sáng.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Một 11, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Công viên ở Forest-Audelia
9759 Forest Lane
Dallas, TX 75243 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google