Đang tải Sự kiện

Walk Up - Parkview Church of God

Tháng Ba 30, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Parkview Church of God is hosting a walk-up mobile pantry food distribution Wednesday, March 30, 2022, from 9 – 11 am.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Ba 30, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Parkview Church of God
712 Parkview Ave
Dallas, TX 75223 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google