Đang tải Sự kiện

Walk Up - Parkview Church of God

Tháng Mười Một 30, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Parkview Church of God sẽ tổ chức chương trình phân phối thực phẩm dành cho phòng đựng thức ăn lưu động từ 9 đến 11 giờ sáng Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Một 30, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Parkview Church of God
712 Parkview Ave
Dallas, TX 75223 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google