Đang tải Sự kiện

Walk Up - El Buen Pastor Quinlan

Tháng Mười Hai 6, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, El Buen Pastor Quinlan sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm dành cho nhà kho lưu động vào Thứ Hai, ngày 6 tháng 12 năm 2021, từ 9 - 11 giờ sáng.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 6, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Mục sư El Buen Quinlan
3914 Private Rd 3843
Quinlan, TX 75474 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google