Đang tải Sự kiện

UNT - Dallas

Tháng Bảy 16, 2021 @ 8:00 sáng - 10:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là UNT - Dallas đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác Cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Bảy 16, 2021
Thời gian:
8:00 sáng - 10:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

UNT - Dallas
7300 Đại học Hills Blvd
Dallas, TX 75241 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google