Đang tải Sự kiện

UNT - Dallas

15 Tháng Mười Một @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, UNT - Dallas sẽ tổ chức một buổi phân phối tủ đựng thức ăn di động vào Thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2021, từ 9 - 11 giờ sáng.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
15 Tháng Mười Một
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Người tổ chức

Location

UNT - Dallas
7300 Đại học Hills Blvd
Dallas, TX 75241 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google