Đang tải Sự kiện

University of North Texas Dallas

Tháng Mười 21, 2022 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, University of North Texas Dallas is hosting a mobile pantry food distribution Friday, October 21, 2022 from 9 am – 12 pm. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ. 

 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười 21, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

University of North Texas Dallas
7300 Đại học Hills Blvd
Dallas, TX 75241 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google