Đang tải Sự kiện

Trinity Love Church

Tháng Tư 1 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Trinity Love Church is hosting a mobile pantry food distribution Friday, April 1, 2022, from 9 – 11 am.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tư 1
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Trinity Love Church
111 East Stark Rd
Seagoville, TX 75159 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google