Đang tải Sự kiện

Thurgood Marshall Rec Center (with Dallas CRED)

Tháng Một 12 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Thurgood Marshall Rec Center (with Dallas CRED) is hosting a mobile pantry food distribution Wednesday, January 12, 2022, from 9 – 11 am.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Một 12
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Thurgood Marshall Rec Center
5150 Mark Trail Way
Dallas, TX 75241 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google