Đang tải Sự kiện

Thurgood Marshall Rec Center (with Dallas CRED)

Tháng Hai 11, 2022 @ 11:00 sáng - 1:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Thurgood Marshall Rec Center (with Dallas CRED) is hosting a mobile pantry food distribution Friday, February 11, 2022, from 11 am – 1 pm.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Hai 11, 2022
Thời gian:
11:00 sáng - 1:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Thurgood Marshall Rec Center
5150 Mark Trail Way
Dallas, TX 75241 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google