Đang tải Sự kiện

The Veranda (Đối tác Tài nguyên Nhà ở Cộng đồng)

Tháng Mười Hai 1, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, The Veranda (Đối tác Tài nguyên Nhà ở Cộng đồng) sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động từ 9 - 11 giờ sáng Thứ Tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 1, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

The Verandas
2420 E McKinney
Denton, TX 76209 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google