Đang tải Sự kiện

Đội cứu tế của Hạt Hunt

Tháng Một 7, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về lương thực, Đội quân Cứu nguy của Hạt Hunt sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động vào Thứ Sáu, ngày 7 tháng 1 năm 2022, từ 9 - 11 giờ sáng.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Một 7, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Đội cứu tế của Hạt Hunt
4320 US 380
Greenville, TX 75401 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google