Đang tải Sự kiện

Công viên ở Forest-Audelia

Tháng Mười 27, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, The Park at Forest-Audelia sẽ tổ chức một buổi phân phát tủ đựng thức ăn di động vào Thứ Tư, ngày 27 tháng 10 năm 2021, từ 9 - 11 giờ sáng.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười 27, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Công viên ở Forest-Audelia
9759 Forest Lane
Dallas, TX 75243 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google