Đang tải Sự kiện

Cao đẳng Kỹ thuật Bang Texas

Tháng Mười Hai 16, 2021 @ 11:00 sáng - 1:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Bang Texas sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm di động trong tủ đựng thức ăn vào Thứ Năm, ngày 16 tháng 12 năm 2021, từ 11 giờ sáng - 1 giờ chiều. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 16, 2021
Thời gian:
11:00 sáng - 1:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Cao đẳng Kỹ thuật Bang Texas
119 N Lowrance Rd
Gỗ sồi đỏ, TX 75154 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google