Đang tải Sự kiện

Cao đẳng Kỹ thuật Bang Texas

Tháng Ba 10, 2022 @ 11:00 sáng - 1:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Texas State Technical College is hosting a mobile pantry food distribution Thursday, March 10, 2022, from 11 am – 1 pm. This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Ba 10, 2022
Thời gian:
11:00 sáng - 1:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Cao đẳng Kỹ thuật Bang Texas
119 N Lowrance Rd
Gỗ sồi đỏ, TX 75154 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google