Đang tải Sự kiện

Story Time at Jan’s Garden

Tháng Chín 16, 2022 @ 10:00 sáng - 10:30 sáng

  • ày đã vượt qua.

Join NTFB and Plano Public Libraries Friday, September 16th from 10-10:30AM for a story time in the garden! Park in the front of the building and enter the garden through the black gate next to the front entrance.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Chín 16, 2022
Thời gian:
10:00 sáng - 10:30 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Jan's Garden tại Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas
3677 Mapleshade Lane
Plano, TX 75075 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google